Skip to main content

Klinik Psikolog İdil Salih

Klinik Psikolog İdil Salih psikodinamik/psikanalitik yönelimli psikoterapist olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur derecesiyle bitirmiş ve eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında burslu olarak devam etmiştir. “Kadınların Babalarıyla Kurdukları İlişki Yapısı, Cinsel Benlik Şemaları, Benlik Saygıları ve Bağlanma Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” (Relationship Between Father-Daughter Relationship Dynamics, Sexual Self-Schema, Self-Esteem and Attachment) başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlamış ve “klinik psikolog” ünvanını almıştır.

En Place Painting - Virginie Mezan de Malartic

Psikodinamik Psikoterapi Nedir?

Terapiye neden gideriz? Genellikle bizi terapiye götüren şey içinden çıkamadığımız bir sorun, bir türlü çözümleyemediğimiz bir semptomdur. Kullandığımız baş etme yöntemleri işlevini yitirmiş, hatta kimi zaman daha fazla zorluğa sebep olmaktadır. Terapi ekolleri işte bu semptomları veya zorlantıları nasıl çözümleyebileceğimiz konusunda birbirinden farklı görüşleri benimsemişlerdir. Psikodinamik ekole baktığımızda semptom bilinçdışı bir çatışmadan kaynaklanır.